BO-SO-PHA-LE-KY-NIEM-20-NAM.jpg 21 Tháng Mười Một, 2016 121 kB 600 × 600 Sửa ảnh Xóa vĩnh viễn URL http://phalehanoi.com/wp-content/uploads/2016/07/BO-SO-PHA-LE-KY-NIEM-20-NAM.jpg Tiêu đề BO SO PHA LE KY NIEM 20 NAM

Bộ số pha lê kỉ niệm 20 năm

SKU: BS20H

  • Giá liên liên hệ:  097 669 1616
  • Kiểu cách sản phẩm: BỘ SỐ KỶ NIỆM 20 NĂM
  • Kích thước: 13,5cm x 16,5cm
  • Khối lượng: 1500gram
  • Chất liệu: Pha lê
  • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
  • Hộp tiêu chuẩn đi kèm sản phẩm
Tình trạng: Còn hàng