BieutrungphalebientenmauBTPL89

Biển chức danh pha lê Blue Ocean

SKU: BCBO

  • Giá liên hệ: 097 669 1616
  • Kiểu cách sản phẩm: BIỂN CHỨC DANH PHA LÊ 
  • Kích thước: 20 cm
  • Khối lượng:
  • Chất liệu: Pha lê
  • Thời gian đặt hàng: 5-10 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm
  • Hộp tiêu chuẩn đi kèm sản phẩm
Tình trạng: Còn hàng