BIEU TRUNG PHA LE MAT NGUYET KHUYET

Biểu trưng pha lê mặt nguyệt khuyết

SKU: BTMNK

  • Số lượng lớn liên hệ :097 669 1616
  • Kiểu cách sản phẩm: BIỂU TRƯNG PHA LÊ MẶT NGUYỆT KHUYẾT
  • Kích thước: 15 cm
  • Khối lượng: 700gram
  • Chất liệu: Pha lê
  • Thời gian đặt hàng: 3-5 ngàỳ kể từ ngaỳ duyệt market sản phẩm
  • Hộp tiêu chuẩn đi kèm sản phẩm
Tình trạng: Còn hàng