BIEU TRUNG PHA LE NGON LUA VAT

Biểu trưng pha lê ngọn lửa vát

SKU: BTNLV

  • G ía liên hệ :097 669 1616
  • Kiểu cách sản phẩm: BIỂU TRƯNG PHA LÊ NGỌN LỬA VÁT
  • Kích thước: 20cm
  • Khối lượng: 800 gram
  • Chất liệu: Pha lê
  • Thời gian đặt hàng: 5-10 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm
  • Hộp tiêu chuẩn đi kèm sản phẩm
Tình trạng: Còn hàng