Kỷ niệm chương pha lê hình lưỡi mác gắn sao vàng

Kỷ niệm chương pha lê hình lưỡi mác gắn sao vàng