Hiển thị tất cả 15 kết quả

Kích thước   : 30-35cm Xuất xứ        : Tiệp  Công nghệ   : Khảm thủ công Giao hàng   … Giá: liên hệ

Bộ để bàn pha lê

Bộ âu đựng mứt tết 14

Xuất xứ        : Nhập khẩu Tiệp Khắc Công nghệ   : Khảm thủ công Giao hàng    :… Giá: liên hệ

Bộ để bàn pha lê

Bộ đựng âu mứt tết số 9

Chất liệu       : Gốm Công nghệ   : In theo yêu cầu Giao hàng    : Miễn phí 3km… Giá: liên hệ

Bộ đựng mứt tết

Bộ đựng âu mứt tết số 8

MSP: BĐMT8 Là đơn vị có xưởng chế tác trực tiếp theo yêu cầu, Chúng tôi có đủ máy móc… Giá: liên hệ

Bộ để bàn pha lê

Bộ âu mứt tết số 7

Chất liệu       : Gốm Công nghệ   : In theo yêu cầu Giao hàng    : Miễn phí 3km… Giá: liên hệ

Bộ để bàn pha lê

Bộ đựng mứt tết 6

Chất liệu       : Gốm Công nghệ   : In theo yêu cầu Giao hàng    : Miễn phí 3km… Giá: liên hệ

Bộ để bàn pha lê

Bộ đựng mứt tết số 5

Chất liệu       : Gốm Công nghệ   : In theo yêu cầu Giao hàng    : Miễn phí 3km… Giá: liên hệ

Bộ để bàn pha lê

Bộ đựng mứt tết 4

Chất liệu       : Gốm Công nghệ   : In theo yêu cầu Giao hàng    : Miễn phí 3km… Giá: liên hệ

Bộ để bàn pha lê

Bộ đựng mứt tết số 3

Chất liệu       : Gốm Công nghệ   : In theo yêu cầu Giao hàng    : Miễn phí 3km… Giá: liên hệ

Bộ để bàn pha lê

Bộ đựng mứt tết số 2

Chất liệu       : Gốm Công nghệ   : In theo yêu cầu Giao hàng    : Miễn phí 3km… Giá: liên hệ

Bộ để bàn pha lê

Bộ đựng mứt tết số 1

Chất liệu       : Gốm Công nghệ   : In theo yêu cầu Giao hàng    : Miễn phí 3km… Giá: liên hệ
Xuất xứ        : Nhập khẩu Tiệp Khắc Công nghệ   : Khảm thủ công Giao hàng    :… Giá: liên hệ
Xuất xứ        : Nhập khẩu Tiệp Khắc Công nghệ   : Khảm thủ công Giao hàng    :… Giá: liên hệ
Kích thước   : 30cm Xuất xứ        : Nhập khẩu Tiệp Khắc Công nghệ   : Khảm thủ công… Giá: liên hệ
Kích thước   : 40-50cm Xuất xứ        : Cộng Hòa Séc Công nghệ   : Khảm thủ công Giao… Giá: liên hệ