Cầu 3D hình bông hoa sen

Giá: liên hệ

  • Giá liên hệ: 097 669 1616
  • Kiểu cách sản phẩm: CẦU PHA LÊ 3D BÔNG HOA SEN
  • Kích thước:
  • Khối lượng:
  • Chất liệu: Pha lê
  • Thời gian đặt hàng:5-10 ngaỳ kể từ lúc duyệt market sản phẩm