Chặn giấy pha lê 19

Giá: liên hệ

  • Giá liên hệ:  097 669 1616 
  • Kiểu cách sản phẩm: CHĂN GIẤY PHA LÊ 19
  • Kích thước: dài 23cm
  • Khối lượng: 1,2kg
  • Chất liệu: Pha lê
  • Thời gian đặt hàng:5-10 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm
  • Hộp tiêu chuẩn đi kèm sản phẩm