Chế tác kỷ niệm chương pha lê Hyundai

Giá: liên hệ

  • Giá liên hệ: 097.669.1616
  • Kiểu cách sản phẩm: KỶ NIỆM CHƯƠNG PHA LÊ HYUNDAI
  • Kích thước: 22cmx1,8cmx32cm
  • Khối lượng:1,5kg
  • Chất liệu: Pha lê hữu cơ
  • Thời gian: 10-15 ngày kể tù ngày duyệt market sản phẩm