Cúp pha lê thể thao vô địch chân gỗ

Giá: liên hệ

  • Số lượng lớn liên hệ :097 669 1616
  • Kiểu cách sản phẩm: CÚP PHA LÊ  VÔ ĐỊCH CHÂN GỖ
  • Kích thước:
  • Khối lượng: 1200gram
  • Chất liệu: Pha lê
  • Thời gian đặt hàng: 5-12 ngày kể từ ngaỳ duyệt market sản phẩm
  • Hộp tiêu chuẩn đi kèm sản phẩm