Cúp pha lê vinh danh ngon tay cái to

Giá: liên hệ

  • Số lượng lớn liên hệ :097 669 1616 
  • Kiểu cách sản phẩm:CÚP PHA LÊ VINH DANH NGÓN  TAY CÁI TO
  • Kích thước: 12cm
  • Khối lượng:
  • Chất liệu: Pha lê
  • Thời gian đặt hàng: 3-5 ngày kể từ ngaỳ duyệt market sản phẩm
  • Hộp tiêu chuẩn đi kèm sản phẩm