Kỷ niệm chương pha lê quả đào

Giá: liên hệ

  • Giá liên hê: 097.669.1616 
  • Kiểu cách sản phẩm: BIỂU TRƯNG PHA LÊ QUẢ ĐÀO
  • Kích thước:
  • Khối lượng:
  • Chất liệu: Pha lê
  • Thời gian đặt hàng: 12-15 ngày tùy vào số lượng.
  • Hộp tiêu chuẩn đi kèm sản phẩm