Linh vật pha lê mậu tuất 2018 số 2

Giá: liên hệ

  • Giá liên hệ:  097.669.1616
  • Kiểu cách sản phẩm: LINH VẬT PHA LÊ MẬU TUẤT 2018 SỐ 2
  • Kích thước:có 2 kích thước 85mm x85mm x 210mm và 65mm x 65mm x 150mm
  • Chất liệu: Pha lê
  • Thời gian đặt hàng:5-15 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm
  • Hộp tiêu chuẩn đi kèm sản phẩm