Pha lê linh vật rồng mạ vàng 1

Giá: liên hệ

  • Gía liên hệ:  097 669 1616 
  • Kiểu cách sản phẩm: PHA LÊ LINH VẬT RỒNG MẠ VÀNG 1
  • Kích thước:
  • Khối lượng:
  • Chất liệu: Pha lê
  • Thời gian đặt hàng: 10-15 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm
  • Hộp tiêu chuẩn đi kèm sản phẩm