Pha lê mô hình tòa nhà 1

Giá: liên hệ

  • Giá liên hệ: 097.669.1616
  • Kiểu cách sản phẩm:PHA LÊ MÔ HÌNH TÒA NHÀ 1 
  • Kích thước:
  • Khối lượng:
  • Chất liệu: Pha lê
  • Thời gian đặt hàng: 5-12 ngày kể từ lúc duyệt market sản phẩm
  • Hộp tiêu chuẩn đi kèm sản phẩm