Quả cầu pha lê 3D hình Tượng phật Di lạc tọa sen

Giá: liên hệ

  • Gía liên hệ:  097 669 1616
  • Kiểu cách sản phẩm:  QỦA CẦU PHA LÊ 3D TƯỢNG PHẬT DI LẠC TỌA SEN
  • Kích thước: Đường kính 12 cm
  • Khối lượng: 2800gram
  • Chất liệu: Pha lê
  • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng
  • Hộp tiêu chuẩn đi kèm sản phẩm