Quả cầu pha lê phong thủy thần tài

Giá: liên hệ

  • Kiểu cách sản phẩm: QỦA CẦU PHA LÊ PHONG THỦY THẦN TÀI
  • Kích thước: quả cầu 6cm, 8cm, 10cm
  • Khối lượng:
  • Chất liệu: Pha lê
  • Thời gian đặt hàng: 5-10 ngày kể từ ngaỳ duyệt market sản phẩm
  • Hộp tiêu chuẩn đi kèm sản phẩm