Quả cầu pha lê vàng cam

Giá: liên hệ

  • Giá liên hệ :097 669 1616 
  • Kiểu cách sản phẩm:  QUẢ CẦU PHA LÊ PHONG THỦY VÀNG
  • Kích thước: 12cm
  • Khối lượng:
  • Chất liệu: Pha lê
  • Thời gian đặt hàng: trong ngày tuy
  • Hộp tiêu chuẩn đi kèm sản phẩm