Bình Hoa

Bát Thả Hoa Pha Lê N18

Bát Thả Hoa Pha Lê N18

Giá bán lẻ:  2.500.000 VND

Bát Thả Hoa Pha Lê Khảm Vàng N17

Bát Thả Hoa Pha Lê Khảm Vàng N17

Giá bán lẻ:  4.200.000 VND

Bát Thả Hoa Pha Lê Màu N16

Bát Thả Hoa Pha Lê Màu N16

Giá bán lẻ:  11.900.000 VND

Bát Thả Hoa Pha Lê Màu N15

Bát Thả Hoa Pha Lê Màu N15

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Bát Thả Hoa Pha Lê N14

Bát Thả Hoa Pha Lê N14

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Bát Thả Hoa Pha Lê N13

Bát Thả Hoa Pha Lê N13

Giá bán lẻ:  3.500.000 VND

Bát Thả Hoa Pha Lê N12

Bát Thả Hoa Pha Lê N12

Giá bán lẻ:  2.050.000 VND

Bát Thả Hoa Pha Lê N11

Bát Thả Hoa Pha Lê N11

Giá bán lẻ:  1.650.000 VND

Bát Thả Hoa Pha Lê N10

Bát Thả Hoa Pha Lê N10

Giá bán lẻ:  1.950.000 VND

Lọ hoa pha lê tiệp 69

Lọ hoa pha lê tiệp 69

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Bình Hoa Pha Lê Tiệp Khắc N42

Bình Hoa Pha Lê Tiệp Khắc N42

Giá bán lẻ:  5.500.000 VND

Bình hoa pha lê 20

Bình hoa pha lê 20

Giá bán lẻ:  9.500.000 VND

Bình hoa Pha Lê 10

Bình hoa Pha Lê 10

Giá bán lẻ:  1.850.000 VND

Bình Hoa Pha Lê Màu N41

Bình Hoa Pha Lê Màu N41

Giá bán lẻ:  2.500.000 VND

Lọ hoa pha lê tiệp 50

Lọ hoa pha lê tiệp 50

Giá bán lẻ:  1.850.000 VND

Bình hoa pha lê 25

Bình hoa pha lê 25

Giá bán lẻ:  1.800.000 VND

Bình hoa pha lê bohemia 112

Bình hoa pha lê bohemia 112

Giá bán lẻ:  2.650.000 VND

Bình Hoa Pha Lê Tiệp N02 Chân Đế Mài Lá

Bình Hoa Pha Lê Tiệp N02 Chân Đế Mài Lá

Giá bán lẻ:  4.500.000 VND

Bình Hoa Pha Lê Tròn Tiệp Khắc N14

Bình Hoa Pha Lê Tròn Tiệp Khắc N14

Giá bán lẻ:  4.750.000 VND

Bình Hoa Pha Lê Màu Tiệp Khắc N12

Bình Hoa Pha Lê Màu Tiệp Khắc N12

Giá bán lẻ:  13.500.000 VND

Liên hệ qua Zalo0976.691.616