Các đơn hàng sản xuất trong tháng 8

cup vinh danh

Mục lục bài viết

Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ cho:

 • ngày 10/08/2018 cung cấp cho công ty GE HẢI PHÒNG số lượng 1000 kỷ niệm chương pha lê bắn 2d

 • Ngày 11/08/2018 cung cấp cho ngân hàng PV COMBANK số lượng 50 cup bồ đề trơn

 • Ngày 12/08/2018 cung cấp cho câu lạc bộ tennis Đức Minh 30 cup tennis thân tròn vát

 • Ngày 13/08/2018 cung cấp cho FPT 50 Kỉ niệm chương cánh hạc

 • Ngày 14 /08/2018 cung cấp cho VP Bank 30 cup ngôi sao

 • Ngày 15/08/2018 cung cấp cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội 20 cup bồ bề sần

 • Ngày 16/08/2018 cung cấp cho công ty THHH TTS Việt Nam 1000 quả cầu 3d

 • Ngày 18/08/2018 cung cấp cho công ty TNHH Sumi Viêt Nam 15 kỷ niệm chương Mặt Nguyệt

 • Ngày 20 /08 /2018 cung cấp cho Bộ Công An 500 Đĩa Đồng

 • Ngày 21/08/2018 cung cấp cho Ngân Hàng VP Bank 100 cup gắn sao

 • Ngày 22/08/2018 cung cấp cho câu lạc bộ Gold 70 cup Gold

 • Ngày 23/08/2018 cung cấp cho công ty Sam Sung electronic 172 cúp

 • Ngày 24/08/2018 cung cấp cho câu lạc bộ gold 20 kỷ niệm chương cánh hạc

 • Ngày 27/08/2018 cung cấp cho chương trình tìm kiếm tài năng nhí 20 cup

 • Ngày 28/08/2018 cung cấp cho bảo hiểm Frudential 50 cup vinh danh

 • Ngày 29/08/2018 cung cấp cho câu lạc bộ Gold Hà Nôi 50 CUP GOLD

 • Ngày 30/08/2018 cung cấp cho câu lạc bộ Gold ERICSON 30 CUP GOLD
 • Ngày 03/09/2018 cung cấp cho câu lạc bộ TMS 30 kỷ niệm chương mặt nguyệt

 • ngày 04/09/2018 cung cấp cho hội thánh chúa hàn quốc 10 kỷ niệm chương lá

 • Ngày 05/09/2018 cung cấp cho VTV 50 cup Gold

 • Ngày 06/09/2018 cung cấp cho Câu Lạc bộ Gold 10 cup Gold

 • Ngày 07/09/2018 Cung cấp cho Câu lạc bộ Gold G78 20 cup gold

Liên hệ qua Zalo0976.691.616