Cup Hội Nghị Doanh Nhân 30 cup hoa mặt trời, ngày 20/02/2019

Mục lục bài viết

Ngày 20/02/2019 cung cấp cho Hội Nghị Doanh Nhân 30 cup Hoa Mặt Trời

Hình Ảnh Thiết Kế cup hoa mặt trời chân trắng , thân lục giác, tổng chiều cao 30cm, cup vinh danh cho hội nghị doanh nghiệp

Hình Ảnh Sản Phẩm Thực Tế sau khi sản xuất , Hình ảnh in khắc sắc nét theo đúng maket khách đã duyệt