Cup pha lê vinh danh hình ngôi sao, cung cấp cho ngân hàng MSB 30 cúp vinh danh nhân viên xuất sắc ngày 14/03/2019

a242175fef970dc95486 576x1024 - Cup pha lê vinh danh hình ngôi sao, cung cấp cho ngân hàng MSB 30 cúp vinh danh nhân viên xuất sắc ngày 14/03/2019
  • Cup pha lê vinh danh hình ngôi sao, cung cấp cho ngân hàng MSB 30 cúp vinh danh nhân viên xuất sắc ngày 14/03/2019

7636b5bf898a6bd4329b 251x300 - Cup pha lê vinh danh hình ngôi sao, cung cấp cho ngân hàng MSB 30 cúp vinh danh nhân viên xuất sắc ngày 14/03/2019

  • Cup vinh danh nhân viên xuất sắc thân cup hình ngôi năm cánh , chân đế đen . in khắc logo trên thân và chân cúp – Hình ảnh thiết kế

a242175fef970dc95486 169x300 - Cup pha lê vinh danh hình ngôi sao, cung cấp cho ngân hàng MSB 30 cúp vinh danh nhân viên xuất sắc ngày 14/03/2019

  • Hình ảnh thực tế sản phẩm , nội dung in khắc sắc nét , mang lại điểm nhấn cho sản phẩm
  • Pha lê hà nội cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng trong từng sản phẩm.