Cup pha lê vinh danh mài vát , cung cấp cấp cho công ty IMB 15 cup pha lê vinh danh mài vát ngày 04/03/2019

Mục lục bài viết

  • Cup pha lê vinh danh mài vát , cung cấp cấp cho công ty IMB 15 cup pha lê vinh danh mài vát ngày 04/03/2019

Cup pha lê vinh danh mài vát chân đế đen , in khắc nội dung trên thân và chân đế – Hình ảnh thiết kế.

Hình ảnh sau khi in khắc – Nội dung in khắc sắc nét, chuẩn maket thiết kế

Liên hệ qua Zalo0976.691.616