Cup pha lê vinh danh mài vát , cung cấp cấp cho công ty IMB 15 cup pha lê vinh danh mài vát ngày 04/03/2019

660472311f11fd4fa400 576x1024 - Cup pha lê vinh danh mài vát , cung cấp cấp cho công ty IMB 15 cup pha lê vinh danh mài vát ngày 04/03/2019
  • Cup pha lê vinh danh mài vát , cung cấp cấp cho công ty IMB 15 cup pha lê vinh danh mài vát ngày 04/03/201973b90065e77605285c67 288x300 - Cup pha lê vinh danh mài vát , cung cấp cấp cho công ty IMB 15 cup pha lê vinh danh mài vát ngày 04/03/2019

Cup pha lê vinh danh mài vát chân đế đen , in khắc nội dung trên thân và chân đế – Hình ảnh thiết kế.

660472311f11fd4fa400 169x300 - Cup pha lê vinh danh mài vát , cung cấp cấp cho công ty IMB 15 cup pha lê vinh danh mài vát ngày 04/03/2019

Hình ảnh sau khi in khắc – Nội dung in khắc sắc nét, chuẩn maket thiết kế