Cup pha lê vinh danh ngôi sao vát cung cấp cho công ty JLAN ngày 20/03/2019

  • Cup pha lê vinh danh ngôi sao vát cung cấp cho công ty JLAN ngày 20/03/2019

  • Cúp pha lê vinh danh ngôi sao vát chân đế đen, nội dung in khắc trên thân và chân đế sắc nét tạo điểm nhấn cho cup   – Hình ảnh thiết kế.

Hình ảnh thực tế sản xuất