Cup thể thao pha lê bóng đá cung cấp cho câu lạc bộ bóng đá Việt Nam IOS PES 10 cúp bóng đá, ngày 06/03/2019

Mục lục bài viết

  • Cup thể thao pha lê bóng đá cung cấp cho câu lạc bộ bóng đá Việt Nam IOS PES 10 cúp bóng đá, ngày 06/03/2019

  • Cúp bóng đá chân trắng , thân vuông gắn quả bóng đá- hình ảnh thiết kế

Hình ảnh sản phẩm thực tế sau khi sản xuất – hình ảnh in khắc rõ nét theo đúng maket thiết kế

 

Liên hệ qua Zalo0976.691.616