Cúp thể thao pha lê golf cung cấp cho công ty Canon Việt nam cúp thể thao pha lê golf hình ngọn lửa ngày 09/03/2019

  • Cúp thể thao pha lê golf cung cấp cho công ty Canon Việt nam cúp thể thao pha lê golf hình ngọn lửa ngày 09/03/2019

Cúp pha lê thể thao golf hình ngọn lửa , chân tròn, in khắc trên thân – hình ảnh thiết kế

Hình ảnh sản phẩm thực tế sau khi xản xuất- Hình ảnh in khắc sắc nét , như nội dung thiết kế