Cup vinh danh đính viên kim cương , cung cấp cho ngân hàng MB 20 cup vinh danh ngày 25/02/2019

  • Cup vinh danh đính viên kim cương , cung cấp cho ngân hàng MB 20 cup vinh danh ngày 25/02/2019

  • Cup pha lê vinh danh đính viên kim cương , thân vuông , chân đế pha lê đen – Hình ảnh thiết kế

  • Hình ảnh sau khi sản xuất , nội dung in khắc sắc nét