Kỷ niệm chương cánh hạc cung cấp cho Global CEO Academy số lượng 20 chiếc ngày 25/07/2019

    • Kỷ niệm chương cánh hạc cung cấp cho Global CEO Academy số lượng 20 chiếc ngày 25/07/2019
Hình ảnh kỷ niệm chương cánh hạc
Hình ảnh kỷ niệm chương cánh hạc
  • Kỷ niệm chương pha lê cánh hạc với những đường viền cắt vát tinh tế, hình dáng độc đáo. Chiếc kỷ niệm chương áp dụng công nghệ khắc ăn mòn và in phim, đường nét rõ ràng, màu sắc theo đúng yêu cầu thiết kế.
  • Kỷ niệm chương phù hợp với các sự kiện trao thưởng, khen tặng vinh danh cá nhân, tập thể xuất sắc
  • Video chi tiết sản phẩm

  • Pha lê Hà Nội luôn cố gắng để gửi đến quý khách hàng những sản phẩm với chất lượng tốt nhất.

Hình ảnh sản xuất: