Kỷ niệm chương gỗ đồng cung cấp cho Tập đoàn Hòa Bình số lượng 50 chiếc ngày 09/07/2019

Kỷ niệm chương gỗ đồng

Mục lục bài viết

  • Kỷ niệm chương gỗ đồng cung cấp cho Tập đoàn Hòa Bình số lượng 50 chiếc ngày 09/07/2019
  • Kỷ niệm chương gỗ đồng Kỷ niệm chương gỗ đồng
  • Kỷ niệm chương gỗ đồng là sản phẩm để vinh danh các cá nhân trong các sự kiện trang trọng. Với thiết kế mặt gỗ có chân đứng kèm miếng khung vàng và miếng bạc vinh danh các nhân, đây là sự kết hợp tuyệt với cho một sản phẩm vinh danh cá nhân.
  • Pha lê Hà Nội luôn cố gắng để gửi đến quý khách hàng những sản phẩm với chất lượng tốt nhất.
Hình ảnh sản xuất
Hình ảnh sản xuất