Kỷ niệm chương pha lê hình lục giác cung cấp co trường quốc tế EDUFIT 20 kỷ niệm chương ngày 22/03/2019

Mục lục bài viết

  • Kỷ niệm chương pha lê hình lục giác cung cấp co trường quốc tế EDUFIT 20 kỷ niệm chương ngày 22/03/2019

  • Kỷ niệm chương pha lê được trường EDUFIT dành tặng các bé có thành tích học tập tốt , chiếc kỷ niệm chương pha lê được thiết kế hình lục giác , chân đế pha lê đen , hình ảnh và nội dung in khắc sắc nét .