Kỷ niệm chương pha lê vòng nguyệt quế chân gỗ trắng cung cấp cho True Technology Co., Ltd số lượng 30 chiếc ngày 26/07/2019

Hình ảnh Kỷ niệm chương pha lê vòng nguyệt quế chân gỗ trắng
  • Kỷ niệm chương pha lê vòng nguyệt quế chân gỗ trắng cung cấp cho True Technology Co., Ltd số lượng 30 chiếc ngày 26/07/2019
    Hình ảnh Kỷ niệm chương pha lê vòng nguyệt quế chân gỗ trắng
    Hình ảnh Kỷ niệm chương pha lê vòng nguyệt quế chân gỗ trắng
  • Kỷ niệm chương pha lê vòng nguyệt quế mạ bạc sang trọng kèm chân gỗ quý phái, khiến cho chiếc cup trở nên rất đặc biệt. Tô điểm nội dung vinh danh trên kỷ niệm chương. Mặt kỷ niệm chương rộng, có thể thiết kế nhiều nội dung cũng như thể hiện nhiều ý tưởng của khách hàng.
  • Kỷ niệm chương phù hợp với các sự kiện trao thưởng, khen tặng vinh danh cá nhân, tập thể xuất sắc
  • Video chi tiết sản phẩm

  • Pha lê Hà Nội luôn cố gắng để gửi đến quý khách hàng những sản phẩm với chất lượng tốt nhất.

Hình ảnh sản xuất: