Kỷ niệm chươngpha lê thuyền buồm chân gắn đồng hồ ,đồng hồ pha lê, cung cấp cho công ty TNHH Siêu Việt 80 kỷ niệm chương pha lê thuyền buồm chân đen gắn đồng hồ và đồng hồ pha lê ngày 08/03/2019

Mục lục bài viết

  • Kỷ niệm chươngpha lê thuyền buồm chân gắn đồng hồ ,đồng hồ pha lê, cung cấp cho công ty TNHH Siêu Việt 80 kỷ niệm chương pha lê thuyền buồm chân đen gắn đồng hồ và đồng hồ pha lê ngày 08/03/2019

  • Đồng hồ pha lê, kỷ niệm chương thuyền buồm chân đen gắn đồng hồ – Hình ảnh thiết kế

 

  • Hình ảnh sản xuất – Nội dung in khắc sắc nét theo đúng thiết kế