Quà tặng pha lê , khối pha lê bắn 2d cung cấp cho Học Viện Tài Chính 200 khối pha lê bắn 2d ngày 12/03/2019

z1233955991952 20e2094b85dfbcf61dc75bc245332962 1024x723 - Quà tặng pha lê , khối pha lê bắn 2d cung cấp cho Học Viện Tài Chính 200 khối pha lê bắn 2d ngày 12/03/2019
  • Quà tặng pha lê , khối pha lê bắn 2d cung cấp cho Học Viện Tài Chính 200 khối pha lê bắn 2d ngày 12/03/2019

z1233955991952 20e2094b85dfbcf61dc75bc245332962 300x212 - Quà tặng pha lê , khối pha lê bắn 2d cung cấp cho Học Viện Tài Chính 200 khối pha lê bắn 2d ngày 12/03/2019

Khối pha lê bắn 2d , chân đế đen , kích thước :120 x200x50 mm bắn 2d hình ảnh tòa nhà và khuôn viên của Học Viện Tài Chính . Thời gian sản xuất 15 ngày kể từ ngày khách hàng duyệt maket

Học Viện Tài Chính là khách 1 trong số những khách hàng thân thiết và lâu năm của Pha Lê Hà Nội , với những đơn hàng lớn và gấp , Pha Lê Hà Nội cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng về chất lượng sản phẩm cũng như giá thành sản phẩm

 

818e75efd92f3b71623e 169x300 - Quà tặng pha lê , khối pha lê bắn 2d cung cấp cho Học Viện Tài Chính 200 khối pha lê bắn 2d ngày 12/03/2019

Hình ảnh sản xuất hàng loạt

Video hình ảnh thực tế sản phẩm