Quà tặng pha lê , khối pha lê bắn 2d cung cấp cho Học Viện Tài Chính 200 khối pha lê bắn 2d ngày 12/03/2019

  • Quà tặng pha lê , khối pha lê bắn 2d cung cấp cho Học Viện Tài Chính 200 khối pha lê bắn 2d ngày 12/03/2019

Khối pha lê bắn 2d , chân đế đen , kích thước :120 x200x50 mm bắn 2d hình ảnh tòa nhà và khuôn viên của Học Viện Tài Chính . Thời gian sản xuất 15 ngày kể từ ngày khách hàng duyệt maket

Học Viện Tài Chính là khách 1 trong số những khách hàng thân thiết và lâu năm của Pha Lê Hà Nội , với những đơn hàng lớn và gấp , Pha Lê Hà Nội cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng về chất lượng sản phẩm cũng như giá thành sản phẩm

 

Hình ảnh sản xuất hàng loạt

Video hình ảnh thực tế sản phẩm