Ly rượu pha lê tiệp 6

Giá: liên hệ

  • Số lượng lớn liên hệ :097 669 1616
  • Kiểu cách sản phẩm: LY RƯỢU PHA LÊ TIỆP 6
  • Kích thước:
  • Khối lượng:
  • Chất liệu: Pha lê
  • Thời gian đặt hàng: 10-15 ngày  kể từ ngaỳ duyệt market sản phẩm
  • Hộp tiêu chuẩn đi kèm sản phẩm