Bình hoa pha lê 22

Giá: liên hệ

Kích thước   : 30-35cm

Xuất xứ        : Tiệp 

Công nghệ   : Khảm thủ công

Giao hàng    : Miễn phí 3km

Đóng gói      : Theo tiêu chuẩn nhập khẩu