Bình hoa pha lê 33

Giá: liên hệ

 

Kích thước   : 35-40cm

Xuất xứ        : Nhập khẩu Tiệp Khắc

Công nghệ   : Khảm thủ công

Giao hàng    : Miễn phí 3km

Đóng gói      : Theo tiêu chuẩn nhập khẩu