Cúp pha lê thể thao hình chiếc bát thân vuông sần

Giá: liên hệ

  • Số lượng lớn liên hệ :097 669 1616 
  • Kiểu cách sản phẩm: CÚP PHA LÊ THỂ THAO HÌNH CHIẾC BÁT THÂN SẦN
  • Kích thước:
  • Khối lượng:
  • Chất liệu: Pha lê
  • Thời gian đặt hàng: trong ngày tùy vào số lượng  sản phẩm
  • Hộp tiêu chuẩn đi kèm sản phẩm