Kỷ niêm chương pha lê 20

450.000 

Kích thước   : Theo yêu cầu

Xuất xứ        : Nhà xưởng Pha Lê Hà Nội

Công nghệ   : In uv, khắc laser

Giao hàng    : Miễn phí 3km

Đóng gói      : Hộp xi lót lụa cao cấp