Ly rượu pha lê tiệp 2

Giá: liên hệ

  • Gía liên hệ :097 669 1616
  • Kiểu cách sản phẩm: LY RƯỢU PHA LÊ TIỆP 2
  • Kích thước:
  • Khối lượng:
  • Chất liệu: Pha lê
  • Thời gian đặt hàng:5-15 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm
  • Hộp tiêu chuẩn đi kèm sản phẩm