Pha lê mô hình tàu thủy

Giá: liên hệ

  • Gía liên hệ: 097 669 1616
  • Kiểu cách sản phẩm: PHA LÊ MÔ HÌNH TÀU THUỶ
  • Kích thước:
  • Khối lượng:
  • Chất liệu: Pha lê
  • Thời gian đặt hàng:10-15 ngày kể từ ngày duyệt market sản phẩm
  • Hộp tiêu chuẩn đi kèm sản phẩm