thuyền buồm kép , cung cấp cho tập thể lớp ck3 20 thuyền buồm kép ngày 21/02/2019

Mục lục bài viết

  • thuyền buồm kép , cung cấp cho tập thể lớp ck3 20 thuyền buồm kép ngày 21/02/2019

Thuyền buồn kép khắc nội dung trên cánh buồm- Hình ảnh thiết kế

Hình ảnh sau khi sản xuất , nội dung in khắc sắc nét đảm bảo đúng theo maket

Liên hệ qua Zalo0965.336.456