Kỷ niệm chương pha lê tấm cung cấp cho Công ty CP BNC số lượng 230 chiếc ngày 23/07/2019

Hình ảnh kỷ niệm chương pha lê tấm

Mục lục bài viết

  • Kỷ niệm chương pha lê tấm cung cấp cho Công ty CP BNC số lượng 230 chiếc ngày 23/07/2019
Hình ảnh kỷ niệm chương pha lê tấm
Hình ảnh kỷ niệm chương pha lê tấm
  • Kỷ niệm chương pha lê tấm theo thiết kế đơn đặt hàng với chân đế pha lê đen, miếng đệm nâng tầm cao của chiếc cup. Thân để được gắn thêm 1 lớp pha lê trong suốt mài tam giác. Thiết kể bao gồm cả khắc chìm logo và in phim trong nội dung khen tặng. Nội dung in khắc rõ ràng.
  • Kỷ niệm chương phù hợp với các sự kiện trao thưởng, khen tặng vinh danh cá nhân, tập thể xuất sắc
  • Video chi tiết sản phẩm

  • Pha lê Hà Nội luôn cố gắng để gửi đến quý khách hàng những sản phẩm với chất lượng tốt nhất.

Hình ảnh sản xuất: