Bình Hoa Pha Lê Tiệp khắc Bohemia N04

Giá: liên hệ

Kích thước   : 30.5 cm

Xuất xứ        : Nhập khẩu Tiệp Khắc

Công nghệ   : Khảm thủ công

Giao hàng    : Miễn phí 3km

Đóng gói      : Theo tiêu chuẩn nhập khẩu